Regulamin

Regulamin porządku domowego

nieruchomości położonej w Separowie nr 8

(Dwór w Separowie)

§ 1

Do przestrzegania Regulaminu porządku domowego zobowiązani są Najemcy oraz inne osoby przebywające w Przedmiocie Najmu.

§ 2

 1. Przedmiotem Najmu jest nieruchomość (Dwór w Separowie) położona w miejscowości Separowo nr 8, gmina Granowo, powiat grodziski, województwo wielkopolskie, o powierzchni 1,4771 ha, na którą składa się nieruchomość gruntowa zabudowana dwoma budynkami. Budynek główny (dworek) wraz z przylegającym tzw. oszklonym ogrodem zimowym posadowiony jest w centralnej części posesji i składa się z dwóch kondygnacji użytkowych oraz strychu. Drugi budynek (wozownia) znajduje się w bocznej części posesji. Składa się na niego dwukondygnacyjna część mieszkalna oraz część gospodarcza, do której prowadzą trzy bramy. Nieruchomość gruntowa ogrodzona jest murem oraz przęsłami metalowymi umieszczonymi pomiędzy murowanymi słupkami. Wjazd na posesję prowadzi przez automatycznie otwieraną, dwuskrzydłową bramę metalową z domofonem. Obiekt chroniony jest przez profesjonalną agencję ochrony, system alarmowy i monitoring. Do ogrodu prowadzi droga wyłożona kostką brukową, przy której ustawione są latarnie. W ogrodzie pośród licznych drzew i innych roślin znajduje się drewniana altana oraz wydzielone miejsce do rozpalania ognisk. 
 2. Najemcy oraz inne osoby przebywające w Przedmiocie Najmu nie są uprawnione do korzystania z części gospodarczej budynku – wozowni, do której prowadzą trzy bramy oraz ze strychu dworku. Część gospodarcza wozowni oraz strych dworku pozostają do wyłącznego użytkowania przez Wynajmującego.  

§ 3

 Do obowiązków Najemców i innych osób przebywających w Przedmiocie Najmu należy: 

 1. używanie Przedmiotu Najmu w sposób zgodny z umową oraz jego przeznaczeniem,
 2. utrzymywanie nieruchomości oraz ruchomości we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym,
 3. zapewnienie bezpieczeństwa innym osobom przebywającym w Przedmiocie Najmu,
 4. dbanie i chronienie przed uszkodzeniem lub zniszczeniem poszczególnych elementów nieruchomości gruntowej i budynków oraz składników wyposażenia (a w tym ruchomości),
 5. bezzwłoczne zgłaszanie Wynajmującemu lub jego przedstawicielowi wszelkich uszkodzeń oraz awarii ujawnionych w Przedmiocie Najmu, 
 6. zachowywanie czystości zarówno w budynkach, jak i jego otoczeniu, 
 7. poszanowanie mienia wszystkich osób przebywających w Przedmiocie Najmu.

§ 4

Zabrania się:

 1. wnoszenia i przechowywania na terenie Przedmiotu Najmu materiałów wybuchowych,  łatwopalnych, żrących, wydzielających odrażający zapach, butli gazowych i innych przedmiotów stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz mienia innych osób,
 2. podejmowania jakichkolwiek zachowań (działań i zaniechań) narażających zdrowie lub życie ludzi,    
 3. podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą spowodować uszkodzenia lub zniszczenia nieruchomości, jej części składowych: budynków, składników infrastruktury i wyposażenia Przedmiotu Najmu, w tym drzew i innych roślin,
 4. palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi,
 5. używania otwartego ognia, rozpalania ognisk bez wyraźnej zgody Wynajmującego oraz na warunkach przez niego określonych, przy zachowaniu wszystkich niezbędnych środków ostrożności, a przede wszystkim zapewnienia sprawnych środków gaśniczych,
 6. wyrzucania śmieci, a w tym niedopałków papierosów w miejsca, które nie są do tego przeznaczone,
 7. wrzucania do muszli klozetowych i innych odpływów śmieci i innych przedmiotów, które mogłyby spowodować uszkodzenie lub brak drożności odpływów i rur kanalizacyjnych,
 8. poruszania się i przebywania w miejscach zarezerwowanych do wyłącznego użytkowania przez Wynajmującego,
 9. przenoszenia, zabierania i dokonywania jakiejkolwiek ingerencji w składniki wyposażenia Przedmiotu Najmu, a w szczególności w ruchomości takie jak: meble, obrazy, wazony, naczynia, inne elementy wystroju i dekoracji, lampy, kominki, urządzenia AGD i RTV, sprzęt elektroniczny, urządzenia sanitarne itd. 
 10. Wprowadzania na terytorium Przedmiotu Najmu zwierząt, bez zgody Najemcy. 

§ 5

W razie wybuchu pożaru lub zaistnienia innego zdarzenia niosącego ze sobą niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzi oraz mienia, każda z osób przebywająca na terenie nieruchomości ma obowiązek natychmiastowego zawiadomienia Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego i Wynajmującego.

§ 6

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie porządku domowego zastosowanie mają  obowiązujące przepisy prawa.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close